Za podjetje Dewesoft, proizvajalca vrhunske merilne tehnike, je bilo leto 2016 še eno uspešno poslovno leto. Povečali so konsolidirane prihodke od prodaje na 21 milijona evrov, kar je za 31 odstotkov v primerjavi z letom 2015. Dosegli so čisti dobiček v višini 4 milijona evrov in povečali število zaposlenih na 55. Med njihovimi naročniki so zelo zahtevne stranke, kot so NASA, Space X, Kennedyjev vesoljski center, Lufthansa, Bosch, BMW in Audi. Prav Dewesoftova poslovna pot je bila spodbuda za ustanovitev Katapulta, podjetniškega centra v Trbovljah, ki ga Dewesoft uradno odpira danes.

Dodana vrednost na zaposlenega za leto 2016 je znašala 128.988 evrov. Dewesoft ima devet podružnic po svetu. Svoje storitve in izdelke izvažajo v 35 držav. »Odlični izdelki in storitve se odražajo v našem dobrem poslovnem rezultatu. Tega pa ne bi bilo brez zavzetih zaposlenih. Zato zaposlene nagrajujemo in jih vključujemo v solastništvo podjetja,« je ob predstavitvi poslovnih rezultatov za leto 2016 poudaril Andrej Orožen, predsednik uprave in soustanovitelj podjetja Dewesoft. »Pri tem se zavedamo pomena tako vlaganj v infrastrukturo v letu 2016 so tovrstne naložbe znašale 2 milijona evrov kot vlaganj v družbeno odgovorne projekte, kakršen je Katapult.«

S Katapultom lažje čez podjetniške ovire: od prototipa do serijske proizvodnje v čim krajšem času

Katapult je intenziven in praktično usmerjen program za podjetja, ki šele vstopajo na trg. Če želi mlado podjetje postati del Katapulta, mora svojo poslovno idejo že razviti do prototipa. Ideja mora biti finančno izvedljiva, mora imeti potencial na trgu in možnost serijske proizvodnje ter odpirati nova delovna mesta.

Poleg mentorstva podjetja dobijo tudi pomoč pri testiranju izdelka, možnost uporabe kontaktov iz široke prodajne mreže Dewesofta z namenom gradnje lastne prodajne mreže in celo uporabo skupne nabave. To pomeni, da imajo podjetja, ki delujejo pod okriljem Katapulta, enake nabavne pogoje kot Dewesoft. Mladim podjetjem pogosto zmanjka sredstev za zagon proizvodnje. S Katapultom dobijo tudi dostop do Dewesoftovih proizvodnih linij in logistike.

Na Dewesoftu poudarjajo, da je bil ključni motiv za ustanovitev Katapulta skrajšanje časa učenja.S tem so se namreč spopadali tudi sami.»S 16 leti izkušenj na trgu lahko ocenimo, kateri koncepti imajo večjo možnost uspeha na trgu. S tem lahko mlademu podjetju, ki šele vstopa na trg, pomagamo privarčevati dragoceni čas. Svetujemo mu, kam naj se usmeri, « je poudaril dr. Jure Knez, predsednik in soustanovitelj podjetja Dewesoft. »Mladim podjetjem nudimo mentorstvo in podporo skozi vse korake do vstopa na trg, zato je Katapult mnogo več kot le podjetniški pospeševalnik ali inkubator.« Ob tem je poudaril, daso za uspeh ključni podjetniški duh, močna volja in vztrajnost ter želja po uspehu: »Katapult tega ne more nadomestiti. Lahko pa pomaga preskočiti ovire.«

Testni primer za uresničevanje ideje Katapulta je bilo mlado podjetje Chipolo. Danes ima Chipolo 30 zaposlenih, večina jih prihaja iz Zasavja.

Trenutno so v Katapult vključena mlada podjetja Spacelink, Ironate, Zoyo Baby, Hillstrike in SOS šola.